Check, scholing of training?

  • Een goed geïnformeerd en geschoold team?
  • Weten wat u wanneer kan en moet doen?
  • Waar ga je met je ‘niet pluisgevoel’ naar toe?
  • Hoe stel ik een Meldcode protocol op?
  • Voldoet mijn aan alle eisen omtrent de Meldcode?
  • Kan ik ook zelf actie ondernemen?
  • Wat is nou precies huiselijk geweld?
  • Hoe herkennen wij signalen van kindermishandeling?
  • En als ik het gesprek nou niet aan durf te gaan?
  • Wie kan mij vertellen hoe je zo’n onderwerp aansnijdt?

 Advies, voorlichting en scholing op maat

Verschillende vragen. De een lastiger dan de ander. Toch is er op al deze vragen een antwoord. Neem contact op  voor o.a.:

- Voorlichting aan uw medewerkers

- Basischoling én scholing op maat van uw medewerkers (gesprektechnieken, signalering etc)

- Hulp bij het inrichten van uw organisatie op gebied van de Meldcode

- Screening van uw beleid op gebied van de Meldcode

- Al uw overige vragen als het de Meldcode betreft...

Bel met het kenniscentrum van Het Kopland (coordinatie meldcode Groningen) voor informatie: 050-5991420 of mail: kenniscentrum@hetkopland.nl

Meldcodeproof

Advies bij de implementatie? Scholing van uw medewerkers? Voorlichting? Hier bent u aan het goede adres!

Meer informatie

Voor advies en melding bel:

0800 2000