Download het basismodel Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Als u als arts, fysiotherapeut of leraar een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling, is een meldcode een gedegen hulpmiddel. Het beschrijft in stappen wat u moet doen bij zo’n vermoeden.

U kunt de meldcode voor uw organisatie of praktijk opstellen aan de hand van het Basismodel van de meldcode. Hierin staan welke 5 stappen in elk geval in de meldcode moeten staan. Dit model is, eventueel met hulp en advies, aan te passen voor uw eigen organisatie.

Meldcodeproof

Advies bij de implementatie? Scholing van uw medewerkers? Voorlichting? Hier bent u aan het goede adres!

Meer informatie

Voor advies en melding bel:

0800 2000