In conflict met beroepsgeheim of zwijgplicht

Het beroepsgeheim of de zwijgplicht is een belangrijke voorwaarde voor effectieve hulpverlening. Toch kunnen er situaties zijn waarin signalen zo ernstig zijn dat het doorbreken van het beroepsgeheim nodig is: Bij ernstige vormen van huiselijk geweld of kindermishandeling, waarbij de betrokkenen zelf niet of onvoldoende mee kunnen of willen werken.

Meldrecht en conflict van plichten

In geval van signalen van kindermishandeling geldt voor professionals een meldrecht. Als het gaat om volwassenen geldt het ‘conflict van plichten,’ de zorgplicht tegenover de zwijgplicht. Het afwegen van de belangen is aan de professional zelf, maar de meldcode schrijft wel voor hoe in deze gevallen moet worden gehandeld. Het staat dus niet zomaar vrij om niet te melden. Er moet goed onderbouwd zijn waarom er niet gemeld is.

De digitale wegwijzer huiselijk geweld en beroepsgeheim is bedoeld voor beroepskrachten die in zo’n situatie zitten. U kunt zo bekijken of en welke informatie u met collega’s of anderen kunt uitwisselen. 

Meldcodeproof

Advies bij de implementatie? Scholing van uw medewerkers? Voorlichting? Hier bent u aan het goede adres!

Meer informatie

Voor advies en melding bel:

0800 2000