Is alles nog actueel?

Meldcodeproof staat voor: uw praktijk en / of uw organisatie ingericht is op het werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Is dat zo? Is uw organisatie Meldcodeproof? Bel het Kopland: 050 - 5991420 en vraag naar het kenniscentrum.

Wij leggen u een paar vragen voor:

  • Weten mijn medewerkers en ik wat de Meldcode inhoudt? 
  • Hebben mijn medewerkers en ik zicht op signalen die (kunnen) wijzen op huiselijk geweld en/of kindermishandeling? 
  • Durven mijn medewerkers en ik het gesprek aan te gaan met betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling? 
  • Hebben we de goede gesprekstechnieken in huis? 
  • Weten mijn medewerkers en ik bij wie we terecht kunnen als we vragen hebben over huiselijk geweld en/of kindermishandeling? 
  • Hebben we afspraken binnen de organisatie die voorschrijven hoe we moeten handelen ? 
  • Hebben we een protocol dat aan de richtlijnen van de Meldcode voldoet? 

 

Als u op een van deze vragen ‘nee’ heeft geantwoord of u twijfelt, neemt u dan contact met ons op. Wij doen samen met u een check en kijken of u en uw organisatie voldoende zijn toegerust en ingesteld op het werken met een Meldcode. Wij kunnen u op verschillende manieren helpen. 

Bel 050 - 599 1420 of mail naar kenniscentrum@hetkopland.nl

 

 

 

Meldcodeproof

Advies bij de implementatie? Scholing van uw medewerkers? Voorlichting? Hier bent u aan het goede adres!

Meer informatie

Voor advies en melding bel:

0800 2000