Inbedding van het stappenplan in uw beleid

De rijksoverheid stelt het werken volgens de Meldcode verplicht. Dit betekent niet dat er een meldplicht is. Het wordt wel verplicht gesteld dat alle beroepsgroepen die met kinderen, gezinnen én volwassenen werken, uitgerust zijn met een meldcode. Organisaties en/of professionals hebben dus een stappenplan in huis zodat zij weten hoe ze moeten handelen als ze vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

Een in het beleid ingebed stappenplan

Het betekent kortom dat uw organisatie beschikt over een stappenplan dat in ieder geval de wettelijke stappen bevat. Het betekent ook dat u en uw medewerkers op de hoogte zijn van het bestaan van de Meldcode en dat zij weten hoe hiermee te werken. De Meldcode is onderdeel van uw beleid.

Bent u al op de goede weg?

Hoe u dat doet, bepaalt u uiteraard zelf. Maar het is wel handig om te weten of u op de goede weg bent. Dit voorkomt dat u als de Meldcode daadwerkelijk van kracht wordt, alsnog aan het werk moet. En het zou heel goed kunnen dat u al voldoende bent toegerust.  Wilt u hierbij advies en / of hulp? Neemt u dan contact met ons op. Via mail of bel met 050 599 1420 (kenniscentrum van Het Kopland).

Meldcodeproof

Advies bij de implementatie? Scholing van uw medewerkers? Voorlichting? Hier bent u aan het goede adres!

Meer informatie

Voor advies en melding bel:

0800 2000