Waarom een meldcode?

Elk jaar zijn tienduizenden kinderen en volwassenen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Op tijd signaleren is noodzakelijk om escalaties te voorkomen, cirkels van geweld te doorbreken en waar mogelijk preventief te kunnen handelen. Voor professionals is het belangrijk dat zij weten welke stappen zij kunnen ondernemen en bij wie ze voor advies terecht kunnen. De Meldcode biedt deze stappen als het ware aan.

Het werkt echt!

Hulpverleners, leraren en andere professionals uit de zorg die werken met een Meldcode grijpen drie keer zo vaak in als zij vermoedens hebben van mishandeling. Het werken met een Meldcode heeft dus effect! Dit is voor de overheid reden om het in huis hebben van een Meldcode te verplichten voor die beroepsgroepen die werken met kinderen, gezinnen en volwassenen. De overheid kiest ervoor om (nog) geen meldplicht in te stellen. 

Meldcodeproof

Advies bij de implementatie? Scholing van uw medewerkers? Voorlichting? Hier bent u aan het goede adres!

Meer informatie

Voor advies en melding bel:

0800 2000