De Meldcode in 5 stappen

..1.     SIGNALEREN

Breng de signalen die u als beroepskracht opvangt in kaart. Leg deze signalen zoveel mogelijk vast. Dit geldt ook voor de gesprekken die u voert over deze signalen en de stappen die u misschien zet.

 

2.     CONSULTEREN

Om de signalen die in kaart zijn gebracht goed te kunnen duiden, zoekt u consult bij een deskundig collega. Kunt u niet bij een collega terecht of mist u deskundigheid? Neemt u dan contact met ons op wij kunnen u van advies en tips voorzien: 0900 – 125 125 0

 

3.     BESPREKEN

Ga, indien mogelijk, het gesprek aan met de cliënt / betrokkene. Bespreek met hem of haar het doel van het gesprek en de signalen die u heeft opgevangen. De cliënt heeft zo de mogelijkheid om hierop te reageren. Soms worden door het gesprek de vermoedens weggenomen. Als dat niet het geval is, gaat u verder met de volgende stap. Voorop staat de veiligheid van u, de cliënt of andere direct betrokkenen. Als deze in het geding komt door het voeren van een gesprek, slaat u deze stap over.

4.     WEGEN

Weeg de door u verzamelde informatie. Er wordt hier van u gevraagd het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling en de mogelijke ernst en / of aard van dit geweld in te schatten. Als uw organisatie of uw praktijk beschikt over een risicotaxatie-instrument, kunt u hiervan gebruik maken.

5.     BESLISSEN

E laatste stap is het nemen van een beslissing: kunt en / of wilt u zelf hulp organiseren of doet u een melding? Houdt u hierbij goed voor ogen of u zelf beschikt over de juiste deskundigheid, professionele grenzen en capaciteit.

Doet u een melding? Belt u dan met 0900 – 125 125 0. Wij vragen dan van u zoveel mogelijk de signalen die u heeft opgevangen, de feiten en gebeurtenissen te melden. Als deze van anderen afkomstig zijn, vragen wij u dit bij uw melding aan te geven.

Meldcodeproof

Advies bij de implementatie? Scholing van uw medewerkers? Voorlichting? Hier bent u aan het goede adres!

Meer informatie

Voor advies en melding bel:

0800 2000